Varor från grannlandet Polen till salu. Under 80-talet var DDR-bornas möjligheter att resa till Polen starkt begränsade.

Varor från grannlandet Polen till salu. Under 80-talet var DDR-bornas möjligheter att resa till Polen starkt begränsade.