UR "Ungdomsvigningsboken": "Vår socialistiska världsåskådning - kompassen i ditt liv"

UR "Ungdomsvigningsboken": "Vår socialistiska världsåskådning - kompassen i ditt liv"