Judith Mittag flankeras av Stoffi och Anna Nemitz, i bakgrunden Ellen.

Judith Mittag flankeras av Stoffi och Anna Nemitz, i bakgrunden Ellen.