UKRAINA 2022.02.24

Putin - en man med ett goebbelskt förhållande till sanning och humanitet. De i Ryssland som trotsar regimens hårda repressalier och går ut och demonstrerar mot kriget är hjältar.