TYSKT: Sammanfattning av innehållet i boken 'Zigenare. Möten med ett illa omtyckt folk' av Rolf Bauerdick

Av Per Nilson

Titel: Zigeuner. Begegnungen mit einem ungeliebten Volk

Författare: Rolf Bauerdick

Förlag: DVA

Omslag: Foto taget av Rolf Bauerdick

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 350

-------------------------------------------

Klicka på "Bauerdick.pdf" under "Bilaga" nedan och ta del av en fyllig sammanfattning av innehållet i boken 'Zigenare. Möten med ett illa omtyckt folk' av den tyske journalisten, fotografen och författaren Rolf Bauerdick. Boken finns ej i svensk översättning.

Under mer än 100 resor i elva länder har Bauerdick uppsökt romer och människor som arbetar för att förbättra deras situation. Boken ger mycken kunskap om romska förhållanden i Europa. Samtidigt är den en protest mot slentrianmässiga uppfattningar. Bauerdick lägger inte hela ansvaret för romernas situation på majoritetsbefolkningarna i de länder han besöker. Rasism och diskriminering mot romer i Central- och Östeuropa är en verklighet, men dessa missförhållanden är inte de enda orsakerna till att romerna där många gånger lever under eländiga förhållanden. Romerna själva har också ett ansvar. 

Under resor i Central- och Östeuropa har jag sett romsk slum: i Slovakien, Rumänien och Bulgarien. Jag har också översatt och givit ut en bok av den österrikiske essäisten Karl-Markus Gauss: Hundätarna i Svinia - en resa till romerna i Slovakien (Bokförlaget perenn). Frågan jag kommit att ställa mig är: Varför? Varför är nöden så utbredd bland romerna i Central- och Östeuropa? Vad göra för att vända utvecklingen? Bauerdick antyder en rad svar på frågan "varför", men framför allt är det hans intresse för den rådande verkligheten, bortom förhärskande idéer om densamma, som jag anser är bokens styrka. Och de många mötena med människor: romer, hjälparbetare, engagerade medmänniskor, forskare.

Bauerdicks bok lämnade mig ingen ro. Efter att ha läst den kände jag ett starkt behov av att dela med mig av det jag fått veta. Sagt och gjort! Hoppas du vill bekanta dig med denna fylliga bokpresentation - läs allt eller delar av den. Börja gärna med förordet samt avslutningen (2.14) där jag kort försöker sammanfatta mina tankar i ämnet.  Så klicka på "Bauerdick.pdf" under "Bilaga" nedan och lär känna förhållandena i dagens Europa lite bättre! 

BilagaStorlek
Bauerdick.pdf174.98 kB