TJECKISKT: Utdrag ur Karel Čapeks roman 'Ett vanligt liv'

Inledning och översättning av Per Nilson

Formgivning: Jarek Malicki.Formgivning: Jarek Malicki.

Utdrag ur romanen Ett vanligt liv finns att läsa längst ner på denna sida under "Bilaga". Klicka på "capekobycejny.pdf".

Romanen 'Ett vanligt liv' (Obyčejný život; 1934) räknas som en av de absoluta höjdpunkterna i den tjeckiska 1900-talsprosan. Romanen inleds och avslutas med att två grannar, herr Popel och en läkare, samtalar om en man som nyligen avlidit. Läkaren besitter den numera avlidne mannens egenhändigt nedtecknade levnadshistoria och han lånar ut den till herr Popel. Detta dokument, indelat i 34 kapitel, utgör själva romanen.

En ordningsälskande pensionerad järnvägstjänsteman känner en dag en stark dödsaning. Han förstår att han inte har så lång tid kvar att leva och börjar sortera och ordna bland sina papper. Men vad ska han göra när han är färdig med det? Han får en idé: "jag ska bringa ordning i mitt liv, just så. Jag ska kort och gott skriva ner det, för att reda ut det och knyta ett band omkring det." Han tänker: "ett sådant vanligt liv; vad finns här egentligen att skriva om?" Några sidor längre fram utvecklar han detta resonemang: "I mitt liv har det inte inträffat något extraordinärt eller dramatiskt; om jag har någonting att minnas så är det bara det där lugna, självklara, nästan mekaniska förloppet av dagar och år fram till slutpunkten, som ligger framför mig och som, hoppas jag, kommer att vara lika lite dramatisk som det andra. Jag måste säga att jag vid en tillbakablick upptäcker en direkt förkärlek för den rätlinjiga och klara väg, som jag har bakom mig; den har en skönhet likt en bra och jämn landsväg på vilken man inte kan fara vilse. Jag är nästan stolt över att det är en sådan fin och bekväm väg; jag kan omfatta den med en enda blick ända tillbaka till barndomen och på nytt glädjas över dess tydlighet. Vilket vackert, vanligt och ointressant liv! Aldrig något äventyr, ingen strid, ingenstans något exceptionellt eller tragiskt. Det är en lika stilig och rentav mäktig syn som anblicken av en väl fungerande maskin. Den stannar utan att rassla till; ingenting kommer att gnissla, den kommer till vila stilla och resignerat. Så ska det vara."

Men tjänstemannen måste upptäcka att hans liv inte varit så rätlinjigt och gnisselfritt som han först trodde. Skrivandet utvecklar sig till en resa i det egna jaget: han upptäcker att en människa egentligen består av flera olika jag och att dessa inte alltid är överens - de kivas och bråkar. Den pensionerade tjänstemannen tvingas möta sig själv: vem han varit och hur han varit. Och han försonas med sig själv.

'Ett vanligt liv' är en djupt gripande bok. Jag har översatt hela romanen, men det återstår väldigt mycket precisionsarbete innan den föreligger i tryckfärdigt skick. Jag bedömer det arbetet som alltför svårt och tidskrävande och har därför lagt utgivningsplanerna på hyllan. Denna lilla presentation och nedanstående utdrag får räcka (klicka på "capekobycejny.pdf" under "Bilaga" nedan).

Karel  Čapek.Karel Čapek.

BilagaStorlek
capekobycejny.pdf50.49 kB