(ÖST)TYSKT: 'Vinter på sommaren - vår på hösten' - om Joachim Gaucks memoarer

Av Per Nilson.

Klicka på "gauck.pdf" under "bilaga" nedan och läs en grundlig sammanfattning av bokens innehåll.

Joachim Gauck är prästen och medborgarrättskämpen i DDR som blev en av förgrundsgestalterna i det folkliga uppror som 1989 fick DDR-regimen på fall. Mellan åren 1990 och 2000 var han chef för myndigheten BStU som administrerar det hav av personakter som utgör det synliga arvet efter den östtyska säkerhetspolisen Stasi.

År 2010 ställde han upp som kandidat i det tyska presidentvalet, nominerad av Socialdemokraterna och Bündnis 90/De gröna, men förlorade i tredje valomgången mot CDU-politikern Wulff. År 2009 utkom hans självbiografi: Winter im Sommer – Frühling im Herbst (’Vinter på sommaren – vår på hösten’). Den bjuder på högintressant läsning.

Joachim Gauck: "Winter im Sommer - Frühling im Herbst"Joachim Gauck: "Winter im Sommer - Frühling im Herbst"

Förlag: Siedler
Utgivningsår: 2009
Antal sidor: 346

BilagaStorlek
gauck.pdf47.55 kB