litterär

TJECKISKT: Karel Čapek - en genial och älskvärd författare

Av Per Nilson.

I år utkommer inte perenn med någon ny titel. Dock ger jag de svenska läsarna möjlighet att lära känna den oförliknelige tjeckiske författaren Karel Čapek lite bättre.

Prenumerera på innehåll