För artikel med innehåll som berör Rumänien, se TEMA GREKLAND: ”SNÖ OCH SOL I FLORINA - VÅRLIGA VINDAR VID BOSPOREN”, del 1, 4 och 5.