Tirana – den långa boulevarden sträcker sig från Skanderbegtorget till universitetet.

Tirana – den långa boulevarden sträcker sig från Skanderbegtorget till universitetet.