"Milchbar"-huset vid Neuer Markt. På grund av oklara ägandeförhållanden har huset ännu ej renoverats.

"Milchbar"-huset vid Neuer Markt. På grund av oklara ägandeförhållanden har huset ännu ej renoverats.