Bilder från Toruń (november 2009)

Av Per Nilson. Foto: Per Nilson och Jarek Malicki.

Kopernikus framför rådhuset: ”Han som stannade solen och satte jorden i rörelse”.Kopernikus framför rådhuset: ”Han som stannade solen och satte jorden i rörelse”.
---

I november 2009, just när tjugohundratalets första decennium sjöng på sista versraden, inträffade en förändring i mitt liv. Den medförde att jag åkte till Polen, ett land som jag besökt så många gånger under det gångna decenniet, ja, jag skulle utan vidare kunna kalla 00-talet för ”mitt polska decennium”. Jag hade alltså ett ärende med min resa, men därutöver tänkte jag passa på att besöka Toruń där jag aldrig varit tidigare. Jag besökte Toruń tillsammans med en polsk bekant, Jarek Malicki. Det är också han som tagit de flesta bilderna och hjälpt mig med bildtexterna. Här följer några bilder från den vackra gamla universitets- och kulturstaden, som på tyska heter Thorn. Om du vill se en bild i ett större format, vänsterklicka på bilden och därefter på "original".

Gammalt trähus.Gammalt trähus.

Del av stadens fästningsverk (Baszta koci łeba), i vilken institutionen för polska språket är inrymd.Del av stadens fästningsverk (Baszta koci łeba), i vilken institutionen för polska språket är inrymd.

Gata som löper utmed vallgraven.Gata som löper utmed vallgraven.

Dessa tegelmurar, prydda av trevliga figurer, utgör en del av de gamla stadsmurarna.Dessa tegelmurar, prydda av trevliga figurer, utgör en del av de gamla stadsmurarna.

Gata i stadens centrum.Gata i stadens centrum.

Gotiskt hus.Gotiskt hus.

Królewiec/Königsberg/Kaliningrad.Królewiec/Königsberg/Kaliningrad.

På huvudgatan finns plattor som visar namnen och stadsymbolerna på polska östersjöstäder. Här: Królewiec (Königsberg). På 1500-talet var staden ett viktigt protestantiskt centrum. Här översattes Bibeln; här fanns översättare och boktryckare som hade stort inflytande över det polska litterära språket under renässansen. Vid denna tid var Königsberg en polsk förläning.

Det gotiska rådhuset, till vänster jesuiternas kyrka.Det gotiska rådhuset, till vänster jesuiternas kyrka.

Kopernikus framför rådhuset: ”Han som stannade solen och satte jorden i rörelse”.Kopernikus framför rådhuset: ”Han som stannade solen och satte jorden i rörelse”.

Det gula huset är ett exempel på manierism.Det gula huset är ett exempel på manierism.

Köpmännens hus – Arthurshof. Här ägde olika tillställningar rum.Köpmännens hus – Arthurshof. Här ägde olika tillställningar rum.

De båda Johannes kyrka.De båda Johannes kyrka.

De båda Johannes kyrka.De båda Johannes kyrka.

Katedralen i Toruń – De båda Johannes kyrka (Johannes Döparen samt evangelisten). Under en period på 1500-talet var kyrkan både protestantisk och katolsk.

Hus i gotisk stil.Hus i gotisk stil.

Gammalt gotiskt hus med modern ovandel.Gammalt gotiskt hus med modern ovandel.

Gotiska hus/renässanshus.Gotiska hus/renässanshus.

Ännu ett gotiskt hus.Ännu ett gotiskt hus.

Framför entrédörren en högt belägen veranda dit en trappa leder  – i den närbelägna staden Gdańsk är detta en vanlig syn.Framför entrédörren en högt belägen veranda dit en trappa leder – i den närbelägna staden Gdańsk är detta en vanlig syn.

Utsikt över floden Wisła genom stadsportarna.Utsikt över floden Wisła genom stadsportarna.

Bro över Wisła.Bro över Wisła.

Rester av de tyska korsfararnas borg – Toruńs grundare.Rester av de tyska korsfararnas borg – Toruńs grundare.

Spannmålsmagasin.Spannmålsmagasin.

Ett hus som byggts om flera gånger, men vackert är det!Ett hus som byggts om flera gånger, men vackert är det!

Folkmusik i en av Toruńs restauranger.Folkmusik i en av Toruńs restauranger.

Fotgängarzon nattetid.Fotgängarzon nattetid.

Den helige Jakobs kyrka.Den helige Jakobs kyrka.

Den helige Jakobs kyrka.Den helige Jakobs kyrka.

Den helige Jakobs kyrka.Den helige Jakobs kyrka.

Den helige Jakobs kyrka.Den helige Jakobs kyrka.

Den helige Jakobs kyrka.Den helige Jakobs kyrka.

Den helige Jakobs kyrka.Den helige Jakobs kyrka.

I Den helige Jakobs kyrka: till höger Den helige Sebastian, i mitten den till himlen upptagna Maria, till vänster Maria Magdalena.I Den helige Jakobs kyrka: till höger Den helige Sebastian, i mitten den till himlen upptagna Maria, till vänster Maria Magdalena.

Natten trollar fram en särskild atmosfär.Natten trollar fram en särskild atmosfär.

Nya stadens torg.Nya stadens torg.

Nya stadens torg.Nya stadens torg.

En mur i staden pryds av dessa humoristiska skildringar av korsfararnas liv.En mur i staden pryds av dessa humoristiska skildringar av korsfararnas liv.

Ölstuga utanför de upptrampade turiststråken.Ölstuga utanför de upptrampade turiststråken.

Hotell i vackert renässanshus.Hotell i vackert renässanshus.

Ett tyskt förflutet märks i Toruń (på väggen kan man läsa "Berliner weiss"). Staden blev polsk 1466. När Polen delades 1793 tillföll staden Preussen, men blev åter polsk 1920 och 1945.Ett tyskt förflutet märks i Toruń (på väggen kan man läsa "Berliner weiss"). Staden blev polsk 1466. När Polen delades 1793 tillföll staden Preussen, men blev åter polsk 1920 och 1945.

Marie himmelfärds kyrka.Marie himmelfärds kyrka.

Marie himmelfärds kyrka.Marie himmelfärds kyrka.

Marie himmelfärds kyrka. Här ligger Anna Wasa begraven. Fram till 1700-talets slut var kyrkan luthersk.Marie himmelfärds kyrka. Här ligger Anna Wasa begraven. Fram till 1700-talets slut var kyrkan luthersk.

Marie himmelfärds kyrka.Marie himmelfärds kyrka.

Marie himmelfärds kyrka.Marie himmelfärds kyrka.

Fader Frelichowski (längst ner till vänster på fotot) var även scout. Han mördades av nazisterna i ett koncentrationsläger. Han är sedan lång tid tillbaka kandidat för kanonisation, det vill säga upphöjande till universellt helgon (helgon inom den världsvida katolska kyrkan). Det första steget mot upphöjande till helgon är beatifikation (helgon i ett visst land). I bakgrunden gotiska fönster.

Monument föreställande en ”Flissak” – pråmdragare på Wisła.Monument föreställande en ”Flissak” – pråmdragare på Wisła.

Här köper man pepparkakor, en toruńsk specialitet (affären är inrymd i Arthurshof).Här köper man pepparkakor, en toruńsk specialitet (affären är inrymd i Arthurshof).

Utsikt över Wisła genom en av stadsportarna, här Klosterporten.Utsikt över Wisła genom en av stadsportarna, här Klosterporten.

Detta renässanshus pryds av vin, öl samt en apa.Detta renässanshus pryds av vin, öl samt en apa.

En av stadsbibliotekets avdelningar.En av stadsbibliotekets avdelningar.

En av stadsbibliotekets avdelningar.En av stadsbibliotekets avdelningar.

Fotot är taget från den filologiska fakultetens gård; till vänster Marie himmelfärds kyrka, till höger stadens arrest.Fotot är taget från den filologiska fakultetens gård; till vänster Marie himmelfärds kyrka, till höger stadens arrest.

Farväl Toruń, farväl Wisła, farväl mitt polska decennium (fast jag kommer nog tillbaka någon gång).Farväl Toruń, farväl Wisła, farväl mitt polska decennium (fast jag kommer nog tillbaka någon gång).