Litterära texter i översättning

Litterära texter i översättning

Berättelser, noveller, essäistik.

Världsförbättraren Weissenstein

Av Franz Werfel. Översättning från tyskan: Eva Strömberg Krantz

Inledning

TJECKISKT: Hälsningar

Av Karel Čapek. Översättning från tjeckiskan: Eva Strömberg Krantz

Inledning

TJECKISKT: Karel Čapeks tidningsprosa: tre texter

Av Karel Čapek. Översättning från tjeckiskan: Per Nilson

Inledning

TJECKISKT: Novellen "Tio centavos" av Karel Čapek

Av: Karel Čapek. Översättning från tjeckiskan: Per Nilson

Inledning

TYSKSPRÅKIGT/CENTRALEUROPEISKT: Nyöversättning av novellen "Försoningsbarnet" av K E Franzos

Översättning av Per Nilson

Klicka på ”judarnaibarnow5.pdf” under ”Bilaga” nedan och läs en nyöversättning av novellen "Försoningsbarnet" ur Judarna i Barnow.

TYSKSPRÅKIGT/CENTRALEUROPEISKT: Nyöversättning av novellen "Den vilde starosten och den vackra Jütta" av K E Franzos

Översättning av Per Nilson

Klicka på ”judarnaibarnow4.pdf” under ”Bilaga” nedan och läs en nyöversättning av novellen "Den vilde starosten och den vackra Jütta" ur Judarna i Barnow.

TYSKSPRÅKIGT/CENTRALEUROPEISKT: Nyöversättning av novellen "Två räddare" av K E Franzos

Översättning av Per Nilson

[b]Klicka på ”judarnaibarnow3.pdf” under ”Bilaga” nedan och läs en nyöversättning av novellen "Två räddare" ur Judarna i Barnow.

TYSKSPRÅKIGT/CENTRALEUROPEISKT: Nyöversättning av novellen "Enligt en högre lag" av K E Franzos

Översättning av Per Nilson

Klicka på ”judarnaibarnow2.pdf” under ”Bilaga” nedan och läs en nyöversättning av novellen "Enligt en högre lag" ur Judarna i Barnow.

TYSKSPRÅKIGT/CENTRALEUROPEISKT: Nyöversättning av novellen "Barnows Shylock" av K E Franzos

Inledning och översättning av Per Nilson

Klicka på ”barn.shy.pdf” under ”Bilaga” längst ned och läs en nyöversättning av novellen "Barnows Shylock" ur Judarna i Barnow.

TJECKISKT: Utdrag ur Karel Čapeks roman 'Ett vanligt liv'

Inledning och översättning av Per Nilson

Formgivning: Jarek Malicki.Formgivning: Jarek Malicki.

Prenumerera på innehåll