Medeltidens miljöer och framtidens energi - besök i Freiburg ("Tysk vår: med tåg i tre länder", del 3/13)

Text och bild: Per Nilson.

Oberlinden. Till vänster Zum Roten Bären, som lär vara Tysklands äldsta värdshus. I bakgrunden tornet till domen.Oberlinden. Till vänster Zum Roten Bären, som lär vara Tysklands äldsta värdshus. I bakgrunden tornet till domen.

13 mars, tidig kväll. Freiburg tog emot med blå himmel, ett och annat träd i full blom, fågelsång och porlande bächle. Vägen till vandrarhemmet ledde genom den medeltida stadskärnan med sina lugna, ofta bilfria gator och hus i äldre stil; de modernare smälte väl in. Gatan där jag gick mynnade rätt snart ut i ett större rum, Rathausplatz, möblerat med bord och brandgula stolar och avgränsat av två rådhus – det gamla och det nya - samt ett före detta franciskanerkloster. I fönstren till Schwarzwälder Hof lyste det inbjudande; ett par gick förbi på trottoaren, en av dem dragande på sin cykel. En stund senare slank jag ut genom Schwabentor – den östra stadsporten. Härifrån var det inte långt till Kartäuserstrasse och vandrarhemmet. Strax utanför sovsalen, på baksidan av huset, flyter Gewerbe-kanalen. En gång i tiden fick den hjulen att snurra i en industri som var inhyst här. Bakom kanalen reser sig en sluttning med vinodlingar.

Georgsbrunnen på Münsterplatz. Sankt Göran är Freiburgs skyddshelgon.Georgsbrunnen på Münsterplatz. Sankt Göran är Freiburgs skyddshelgon.

Jag hade en nio timmar lång tågresa bakom mig; den hade fört mig från Flensburgs östersjövärld till en stad jag aldrig tidigare besökt, i en del av Tyskland som jag bara susat igenom på väg till Italien. Freiburg är visserligen en storstad vad invånarantal, arkitektonisk rikedom, utbud och möjligheter beträffar, men i övrigt, åtminstone i den gamla stadskärnan, råder småstadskänsla: kullerstensgator, enkla hus med fönsterluckor, plaskande springbrunnar och en skymt av den omgivande landsbygden här och var i slutet av en gata.

Historisches Kaufhaus (Historiska handelshuset) vid Münsterplatz.Historisches Kaufhaus (Historiska handelshuset) vid Münsterplatz.

Följande dag ägnade jag åt staden men hann också med två utflykter. Låt oss börja med staden! I dess mitt hittar vi Bertoldsbrunnen, belägen på shoppinggatan Kaiser-Joseph-Strasse (i folkmun Kajo). Ryttarstatyn, som är ett monument över hertigarna av Zähringen, har fått sitt namn efter hertig Bertold III, vars bror Konrad (ensam eller tillsammans med Bertold III) förlänade Freiburg marknads- och stadsrättigheter 1120. Platsen fungerar som mötesplats: ”Vi ses vid Berti klockan 5!” Med kejsar Josef, som gav namn åt Kajo, avses Josef II av huset Habsburg. Från 1368 fram till 1805 – dock med avbrott, inte sällan franska - lydde Freiburg under habsburgarna. Ett sådant avbrott var det trettioåriga kriget då staden belägrades flera gånger – även av svenskarna. Universitetet grundades 1457 av en österrikisk ärkehertig. Den långa österrikiska epoken märks också på fasaden till det historiska handelshuset på Münsterplatz (Domkyrkotorget), där habsburgarna Maximilian I, hans son Filip I samt dennes söner Karl V och Ferdinand I kan beskådas. Från 1805 ingick Freiburg i det av Napoleon skapade Storhertigdömet Baden. Dagens Baden utgör den västra delen av förbundslandet Baden-Württemberg, den så kallade Sydväststaten (bildad 1952).

Gasthaus Zur Wolfshöhle.Gasthaus Zur Wolfshöhle.

Vardag kring domen. Korvkiosk som erbjuder Freiburger lange rote.Vardag kring domen. Korvkiosk som erbjuder Freiburger lange rote.

Främst bland byggnadsverken är domen, uppförd på 1200- och 1300-talen. Dess genombrutna tornspira räknas bland de finaste som den tyska höggotiken frambringat. Kring torget ligger Alte Wache, en gammal polisstation där numera Haus der badischen Weine (Badiska vinhuset) är inrymt. Slå dig ned vid ett bord på uteserveringen och beställ en viertele (2.5 dl). Är du hungrig och inte rynkar på näsan åt korv ska du prova Freiburgs ”lange rote”. På den södra delen av Münsterplatz hålls marknad varje dag året runt utom söndagar och helgdagar. 

Schwabentor. Målningen ovanför porten föreställer Sankt Göran.Schwabentor. Målningen ovanför porten föreställer Sankt Göran.

Martinstor.Martinstor.

Stadsportarna Martinstor och Schwabentor är delar av stadens medeltida befästningar. Den förra uppfördes 1210 och den senare i mitten av 1200-talet. Sitt namn har den fått på grund av sitt läge vid en viktig handelsväg österut, till Oberschwaben. Schwaben är en historisk region som omfattar en stor del av dagens Württemberg.

Freiburgs små kanaler, bächle, kan vi inte förbigå. Man både ser och hör dem, där de porlar fram längs gatorna; nätet uppgår till 15 kilometer. Första gången de omnämndes var 1246.

Zum Roten Bären, än en gång.Zum Roten Bären, än en gång.

Englers Weinkrügle.Englers Weinkrügle.

Staden är gammal och ung. En novembernatt 1944 föll bomberna och den gamla stadskärnan lades i ruiner; domen klarade sig dock. Att Freiburg ändå upplevs som en stad med lång historia beror på ansträngningarna efter kriget. De hus som stod kvar renoverades omsorgsfullt, de gamla proportionerna behölls liksom det medeltida gatunätet. Två exempel: På Palais Sickingen ges på en tavla följande upplysning: byggt 1769-73, utbränt 1944, återuppbyggt 1962-65 varvid den gamla fasaden användes. Det gamla franciskanerklostret på Rathausplatz förstördes nästan helt men återuppbyggdes; invändigt har det återställts i ursprungligt skick. På många hus anges namn och ursprungligt byggår: Zur kalten Schmiede vor 1460; Zum roten Stiefel 1379; Haus zum Grünen Jaspis vor 1460.

Välkommen till Vauban! Ett slags Pippi Långstrump och texten: Vi gör världen widdi (?) - så som vi vill ha den.Välkommen till Vauban! Ett slags Pippi Långstrump och texten: Vi gör världen widdi (?) - så som vi vill ha den.

Bostadshus i Vauban.Bostadshus i Vauban.

Bland tyska storstäder leder Freiburg solligan och återgäldar med en omfattande forskning kring solenergi. Också när det gäller användandet av förnybara energikällor visar staden framfötterna (se: www.freiburg.de/greencity). Världsberömd för sina ekologiska ambitioner är stadsdelen Vauban som nås enkelt med spårvagn från Freiburgs centrum. Efter andra världskriget låg här en fransk kasern (Quartier Vauban). År 1992 lades den ner. Något senare påbörjades arbetet med en ny stadsdel som i dag har omkring 5 000 invånare. Energisnåla hus, fjärrvärme från förnybara energikällor, solenergi. Stora grönområden, takodlingar, begränsad biltrafik.

Alfred Döblin, författare till Berlin Alexanderplatz, doktorerade i Freiburg 1905 på en avhandling om alkoholdemens. Han föddes i Stettin (Szczecin).Alfred Döblin, författare till Berlin Alexanderplatz, doktorerade i Freiburg 1905 på en avhandling om alkoholdemens. Han föddes i Stettin (Szczecin).

I Vauban.I Vauban.

En känsla av välbehag kom över mig i samma stund som jag steg av spårvagnen. Moderna, enkla hus, mycket grönska, överallt barn och vuxna - tillsammans. Lugn och ro. Gator uppkallade efter antinazister och tyska författare som befann sig i exil under kriget. Vauban kan ståta med världens första plusenergihus – heliotropen. Det producerar tre gånger så mycket energi som det gör av med. Det vrider sig med solen från öst till väst för att dess glasade sida ska fånga så mycket solljus som möjligt. (OBS! Fler foton från Vauban efter artikeln.)

Utsikt från linbanan Schauinsland.Utsikt från linbanan Schauinsland.

Hund på hög höjd lystrande till namnet Dodo. Matte och husse talade tjeckiska.Hund på hög höjd lystrande till namnet Dodo. Matte och husse talade tjeckiska.

Dodo.Dodo.

Dagens andra utflykt var en tur med linbanan Schauinsland. Efter en färd på 20 minuter befann jag mig på 1 284 meters höjd. Där uppe, om inte förr, står det klart för var och en att Freiburg är omgivet av böljande berg och kullar. Möjligheterna att idka friluftsliv är många. Men det är en helt annan historia. Nästa morgon gick färden vidare till Bern.    

FLER FOTON FRÅN VAUBAN:

Påven i Die Zeit och texten Ingen människa är illegal på väggen. I Bennys bageri.Påven i Die Zeit och texten Ingen människa är illegal på väggen. I Bennys bageri.

Heliotropen - Solhuset.Heliotropen - Solhuset.

I Vauban. Texten på skylten, visande vägen till en bank, lyder: Gröna pengar? Finns där framme, till höger.I Vauban. Texten på skylten, visande vägen till en bank, lyder: Gröna pengar? Finns där framme, till höger.

Vauban.Vauban.