Föreningen Sveriges Belarusier och ordet ”Vitryssland”

Av Per Nilson.

På sin hemsida skriver Föreningen Sveriges Belarusier:

”Det svenska landsnamnet Vitryssland är en väldigt olycklig och missvisande översättning av sovjetrepubliken Belorussia, som efter självständighetsförklaringen 1991 bytte namn till Belarus men fortsatte ändå kallas 'Vitryssland' på svenska.”

Meningen rymmer två fel.

1) Vitrusland bytte officiellt namn - men från vad? Från Belorussia/Vitryssland? Nej, från Belarusiska sovjetiska socialistiska republiken (på vitrusiska: Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, där Беларуская entydigt betyder ”belarusisk”till Republiken Belarus. Belarus är också den neutrala ryska benämningen på landet. Den äldre ryska benämningen, Belorossija/Belorussia (Vitryssland), användes under sovjettiden (och används än i dag av ryska statliga medier, men också av andra ryssar). Många vitruser ogillar ordet, vilket jag har förståelse för och respekterar. Just ordet Belorossija/Belorussia (Vitryssland) för oss in på nästa felaktighet i meningen...

2) ... nämligen att ordet ”Vitryssland” skulle vara en översättning av sovjetrepubliken Belorussia. Ordet Vitryssland, som går tillbaka på Belorossija/Belorussia, är belagt i det svenska språket sedan 1600-talet.

---

I vitrusiska sammanhang (i Vitrusland, talande engelska eller annat för samtalspartnern och mig gemensamt språk) skulle jag aldrig använda någon annan benämning än Belarus, vilket också är det neutrala ryska ordet för landet. I svenska sammanhang (i Sverige, talande svenska) skulle jag dock aldrig använda benämningen Belarus, utan Vitrusland.

Föreningen Sveriges Belarusier skriver på sin hemsida: ”Det har aldrig varit så viktigt för oss belarusier att det skulle heta just 'Belarus' som det har varit viktigt att inte skulle heta 'Vitryssland'.” Bra - då kanske vi kan enas om att förorda Vitrusland? Därmed suddar vi inte bort det faktum att Sverige har en egen benämning på landet (ett resultat av våra historiska förbindelser) - vi låter helt enkelt bli att sudda bort en del av den svenska historien.

Att föreningen uppenbarligen inte tänker i några exonym-banor (såsom Vitrusland) är väl inte helt och hållet deras eget fel. De har fått god uppbackning av svenskar som kategoriskt uttalat sig för att landet på svenska heter Belarus, punkt!

På föreningens hemsida finns känslomässiga formuleringar: ”Nu när vi har regeringen och riksdagen på vår sida är drömmen om att våra barn ska slippa bli kallade för 'vitryssar' närmare än någonsin.” Jag kan förstå deras ovilja mot ordet ”vitryss” , men samtidigt beklagar jag oförmågan att se namnfrågan inte bara ur ett svenskt perspektiv utan också ur ett språkvetenskapligt. Men sådana perspektiv är kanske hopplöst omoderna i vår tid?

Om huvudet hade fått vara med lika mycket som hjärtat, skulle den rejält haltande jämförelsen med namnbytet från Ceylon till Sri Lanka (uppdykande på föreningens hemsida) kanske inte ha sett dagens ljus? Se artikeln ”Vitrusland - om språkvetenskapen får vara med” här på Tema Vitrusland.