Topkapı Sarayı: Divan (rådssalen, på andra gården).

Topkapı Sarayı: Divan (rådssalen, på andra gården).