Theodor Halmen med en av de yngsta lägerdeltagarna.

Theodor Halmen med en av de yngsta lägerdeltagarna.