Marie himmelfärds kyrka. Här ligger Anna Wasa begraven. Fram till 1700-talets slut var kyrkan luthersk.

Marie himmelfärds kyrka. Här ligger Anna Wasa begraven. Fram till 1700-talets slut var kyrkan luthersk.