Kyrkorummet - kyrkborgens centrum. Kyrkan byggdes 1225.

Kyrkorummet - kyrkborgens centrum. Kyrkan byggdes 1225.