Kristi förklarings kyrka från början av 1600-talet.

Kristi förklarings kyrka från början av 1600-talet.