I staden Huedin. På båda sidor om vägen fanns dessa iögonenfallande palats, byggda av rika romer.

I staden Huedin. På båda sidor om vägen fanns dessa iögonenfallande palats, byggda av rika romer.