Hamam (turkiskt bad) från den osmanska tiden. Badet består av två byggnader. Framför den andra byggnaden var byggnadsställningar

Hamam (turkiskt bad) från den osmanska tiden. Badet består av två byggnader. Framför den andra byggnaden var byggnadsställningar