Från vänster: Roberto Faccio, Johannes Soeder, Martin Türk-König.

Från vänster: Roberto Faccio, Johannes Soeder, Martin Türk-König.