Ett tyskt förflutet märks i Toruń. Staden blev polsk 1466. När Polen delades 1793 tillföll staden Preussen, men blev åter polsk

Ett tyskt förflutet märks i Toruń. Staden blev polsk 1466. När Polen delades 1793 tillföll staden Preussen, men blev åter polsk