En mur i staden pryddes av dessa humoristiska skildringar av korsfararnas liv.

En mur i staden pryddes av dessa humoristiska skildringar av korsfararnas liv.