En av stadsbibliotekets avdelningar.

En av stadsbibliotekets avdelningar.