En av familjerna som deltog i lägret.

En av familjerna som deltog i lägret.