Den röda tofsen på hästens huvud skyddar enligt gammal folktro mot "det onda ögat".

Den röda tofsen på hästens huvud skyddar enligt gammal folktro mot "det onda ögat".