Berat (möjligen Gjirokastër).

Berat (möjligen Gjirokastër).